צילומים בשער מגזין ביו

צילומים לקמפיין סכרת , הצילומים בוצעו בסטודיו כל מצולם לחוד ולאחר מכן נעשה שימוש בעריכה גרפית לבניית הצילום הקבוצתי .

Bio_Nov_24

Share